top of page
Nieuws

 

Inschrijvingsformulier voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief
 

Regelmatig wordt een nieuwsbrief opgesteld. Als u deze nieuwsbrief automatisch in uw mail wilt ontvangen dan kunt u zich hieronder inschrijven door uw emailadres in te vullen en te verzenden.

Als u de automatische inschrijving weer wilt intrekken dan kunt u dat doen door u uit te schrijven onderin de nieuwsbrief. 

Dank voor uw belangstelling!

Studiedag dinsdag 16 augustus 2022

 

Op dinsdagmorgen kwamen onze vrijwilligers naar het parkeerterrein van het Develpark waar de bus al stond te wachten om ons die dag naar de Floriade te brengen.

 

Deze studiereis is zoals altijd gericht op een groene beleving, om er iets van te leren, inspiratie op te doen en vooral ook te genieten van al het moois!

Het Floriadeterrein is zo groot en de onderwerpen zo talrijk dat vooraf werd besloten om het eerste deel van de dag ons te laten leiden door gidsen van het park. 

“Vergeet even alle negatieve info in de media over dit onderwerp en geniet vandaag van dit prachtige park.” Aldus onze gids van die dag. En genieten hebben we gedaan.

 

Een veelheid aan innovatieve ideeën kregen we te zien en steeds weer met (her) gebruik van natuurlijke materialen. Zoals de mossel- en oesterschelpen uit Zeeland, die nu verwerkt worden in muren en afgekeurde zaden van groenten die in de vloer verwerkt zijn.

Indrukwekkend was de school met een prachtige, groene gevel: een verticale tuin als isolatiemateriaal.

 

De allee waarlangs de  kleurige borders elkaar afwisselden: een lust voor het oog!

 

En dan de landenpaviljoens: China met z’n kunstzinnige rotanbouwwerken, Thailand met een schitterende watertuin en Japan met subtiele bloemstukken.

 

En was je het overzicht kwijt? Dan kon je in de cabine stappen, die je het park van bovenaf liet zien en zo alles op z’n plek liet vallen.

Om 16.00 uur was het weer tijd om richting Zwijndrecht te rijden. Aangekomen bij restaurant Develpaviljoen hebben we een smakelijke maaltijd genuttigd in een gezellige sfeer.

Voor het dessert heeft onze secretaris Leny bedankt voor de uitstekende organisatie. 

Zoals altijd is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Er werd afscheid genomen en een ieder ging huiswaarts.

 

Als vrijwilligers kijken we terug op een geslaagde dag, een prachtige beloning voor ons gezwoeg en gezweet als vrijwilligers van het Arboretum!

Floriade 2022 1.jpg
floriade 2022 2.jpg

Bestuursaangelegenheden

 

In de afgelopen maanden zijn er enkele wijzigingen opgetreden in het bestuur van de Vereniging Arboretum Munnike Park (VAMP).

In de Algemene Ledenvergadering in april 2022, zijn de bestuursleden Rob Kaim en Tine de Kievit herkozen als bestuurslid.

Voor de vacante plaats had zich één kandidaat opgegeven namelijk Arie van Loon. Hij werd met unaniem besluit aangesteld als Algemeen Bestuurslid voor de VAMP.

Helaas kwam in juli het bericht van de voorzitter Jan Beerentemfel, dat hij om persoonlijke redenen per direct wilde stoppen als voorzitter. Hierover zijn alle vrijwilligers in juli 2022 geïnformeerd.

Vanaf dat moment fungeert Leny Mars als voorzitter tot het moment dat we een nieuwe kandidaat hebben gevonden.

 

Alle aanvullende taken die Jan deed naast zijn voorzitterschap zijn herverdeeld onder de zittende bestuursleden, waarbij voor de uitvoering uitdrukkelijk ondersteuning gevraagd gaat worden aan vrijwilligers om hierbij te helpen. Denk aan het onderhoud van gereedschap, onderhoud machines, halen brandstof en het schrijven van stukjes voor de website en de nieuwsbrief.   

Tenslotte had de zittende penningmeester Leo de Best al eerder aangegeven te willen stoppen als penningmeester van de VAMP. Afgesproken werd in het bestuur dat we op zoek zouden gaan naar een vervanger voor Leo. Gelukkig was Leo wel bereid om  zijn taak uit te blijven voeren tot er een nieuwe penningmeester gevonden zou zijn.

En jahoor, we hebben een potentiële kandidaat gevonden, Luck Emans. Omdat een aanstelling in het bestuur een taak is van de Algemene Ledenvergadering, zal Luck samen gaan optrekken met Leo om zo ook inzicht te krijgen hoe de rol van penningmeester wordt vervuld. Ook zullen er afspraken gemaakt gaan worden om het beheer van de kleine kas, die nu in handen is van Andries van der Ent, op termijn ook over te hevelen naar Luck.

Volgens planning zal de eerst komende Algemene Ledenvergadering gehouden worden in april 2023. Afgesproken is dat op het moment dat er een kandidaat nieuwe voorzitter is gevonden er een extra Algemene Ledenvergadering georganiseerd zal worden.   

Nieuwe fontein

 

De regelmatige bezoeker van ons park zal in het afgelopen jaar wel opgevallen zijn dat zeer regelmatig de fontein vlak bij het Weetpunt niet of niet goed functioneerde.

Onze technische man Leo is lang bezig bezig geweest om e.e.a. te herstellen.

Hij heeft van alles geprobeerd om de oude fontein weer aan de praat te krijgen, echter, na zoveel jaren trouwe dienst, was het vrijwel onmogelijk om hem goed te herstellen.

Het bestuur van de Vereniging Arbortum Munnike Park, heeft daarom besloten geld vrij te maken voor de aankoop van een nieuwe fontein. In ons park mag een fontein niet ontberen.

En kijk op de actiefoto, Leo en Rick zijn bezig om de  nieuwe fontein te plaatsen en dat zonder nat pak te halen! Mannen, dank voor jullie inzet!

Bezoekers, blijf even staan bij de fontein, dan ziet u dat het niet zo maar een fontein is maar een die met een variabele hoogte spuit!

We hopen dat iedereen er weer jaren plezier aan beleeft.

Munnikepark Fontein (1).jpg
Munnikepark Fontein 2.jpg

Beheerplan voor ons arboretum

In de afgelopen 2 jaar hebben veel nieuwe vrijwilligers zich aangesloten bij de Vereniging Arboretum Munnike Park (VAMP). De achtergrond van deze mensen is heel divers, maar heel duidelijk is dat niemand in het "groen" heeft gewerkt. Vandaar ook dat er uit de groep vrijwilligers een vraag kwam aan het bestuur of er geen cursus snoeien/groen beheer gegeven kon worden. Hieraan is invulling gegeven; Bert de Ruiter werd ingehuurd om met groepjes vrijwilligers door het park te trekken om hen te laten zien hoe het beste gesnoeid kan worden. Mensen werden soms ook direct aan het werk gezet om het geleerde in de praktijk te oefenen. Alleen de ene struik is de andere niet dus je kunt niet gewoon maar "los" gaan op alle struiken in het park, ongeacht het jaargetijde.

 

Als we kijken naar de groep vrijwilligers die al langer aangesloten is bij VAMP, zijn er nogal wat mensen met veel ervaring. De echte kennis van bomen en struiken en hoe deze allemaal te beheren, is heel schaars en zit vaak in de hoofden van een paar vrijwilligers. Dat is natuurlijk heel erg mooi dat deze mensen er zijn alleen is dit niet de uitgangspositie die we willen voor de langere termijn van ons wonderschone park. De kennis zal verder moeten worden uitgebreid bij een veel grotere groep waardoor de continuïteit gewaarborgd is, niet alleen in de hoofden, maar ook op papier/digitaal.

In de Algemene Ledenvergadering op 13 april 2022 kwam de vraag van de vrijwilligers of het bestuur wilde nadenken om een beheerplan op te zetten. De reeds beschikbare kennis binnen de groep te betrekken in dit op te stellen beheerplan en met externe deskundig begeleiding, bijv. in de persoon van Bert de Ruiter.

In de bestuursvergaderingen erna is hierover gesproken; willen we dit, hoe gaan we dat doen, met wie, wat gaat het kosten, en ... hoe moet het resultaat er nu precies uitzien? Allemaal vragen waar geen ervaring mee opgedaan is en daarom heeft het bestuur Bert de Ruiter uitgenodigd om in een van de bestuursvergaderingen mee te denken in de oplossingsrichting. Na veel afstemming met hem is hij gevraagd om een offerte uit te brengen voor de ondersteuning bij het op te zetten beheerplan. Onlangs heeft hij een offerte uitgebracht en het blijkt dat het een forse investering gaat worden voor onze vereniging. Omdat de noodzaak gezien wordt door het bestuur, maar niet meteen carte-blanche te geven voor de totale investering, heeft het bestuur besloten een pilot te gaan doen met een van de borders, om aan te tonen dat het resultaat invulling geeft aan de behoefte van iedereen bij de VAMP. Hiervoor is geld gereserveerd uit de begroting van 2022.

 

De Sorbus border als voorbeeld

Het bestuur heeft de Sorbus border aangewezen om de proef meer te doen. Daarnaast is er besloten om eerst de proef volledig af te maken en de resultaten voor te leggen aan bestuur maar zeker ook aan alle vrijwilligers om te horen of de resultaten aan de gestelde verwachtingen voldoen. Pas nadat een positief besluit is genomen, zal verdergegaan worden met de andere borders en niet eerder, zeker ook om inzicht te krijgen wat we als vrijwilligers zelf kunnen bijdragen aan werkzaamheden en welke we moeten uitbesteden. Daar zit natuurlijk ook een financieel plaatje achter voor het/de komende jaar/jaren.

Hoe gaan we het aanpakken?

Allereerst maakt Bert een plattegrond, van bovenaf genomen, van de Sorbus border met daarop een lijn getekend vanaf waar de Sorbus border gefotografeerd moet worden, uiteraard vanaf de grond. Daarna wordt de border stukje voor stukje gefotografeerd met GPS-coördinaten. Op basis van deze foto's met GPS-coördinaten gaat Bert de Sorbus border verder op de digitale kaart invoeren. Hiervoor is een aparte applicatie en abonnement nodig die wij als arboretum niet (willen) hebben. Ondertussen kunnen wij de border inventariseren en op naam brengen van alle bomen en struiken met behulp van de genomen foto's. Hiervoor kunnen we beschikbare oudere informatie gebruiken en verder de kennis van eenieder, uiteraard inclusief die van Bert.

Daarna gaan we een opzet maken van de beheergroepen met daarbij functie van deze groepen in het park inclusief het beheer en onderhoud van deze groepen. Heel eerlijk, hier moeten we nog zoeken wat precies en hoe, zeker ook kijkend naar het praktisch gebruik, vandaar ook dat we het een proef noemen.

 

Organisatie van de proef en huidige status

Afgesproken in het bestuur is dat Arie van Loon de coördinatie doet van deze proef en dat hij afstemt met Bert; korte lijnen en eenduidige communicatie. Arie vraagt hulp bij de VAMP voor ondersteuning, zoals voor het maken van foto's en de inventarisatie van bomen en struiken.

Inmiddels is de kaart door Bert opgeleverd en zijn de foto's gemaakt door Nico Rijntjes, waarvoor dank Nico! In de komende periode gaat Arie met o.a. Leny de inventarisatie doen van bomen en struiken. Deze zet Arie bij de foto's die gebruikt gaan worden door Bert om deze informatie op de digitale kaart van de nieuw op te stellen digitale kaart van de Sorbus border te plotten. Bert en Arie hebben afgesproken dat we in oktober de kaart als eerste opzet ingevuld hebben. Daarna komt het beschrijven van bomen, planten en struiken.  Heb je vragen, suggesties of anders, stel ze gerust aan Arie van Loon. 

Tree Tags

De gemeente Zwijndrecht heeft een bomenbeleidsplan opgesteld.

In het uitvoeringsprogramma van het integraal groenbeleid “ Groen Leeft “ is het opstellen van bomenbeleid als activiteit opgenomen.

In het kader “ Groen Leeft “ heeft de gemeente Zwijndrecht besloten bij een 16 tal bomen een Tree Tag te plaatsen.

 

De Tree Tag maakt het belang van de boom voor mens en omgeving zichtbaar.

Op meer dan 150 locaties verspreid door Nederland, België, Engeland en Zweden wordt met deze actie aandacht gevraagd voor het belang van bomen.

 

Op een fraai houten plaquette staan alle gegevens van de boom zoals de naam, herkomst, hoogte en stamdiameter.

Ook wordt vermeld hoeveel CO2 er aan de lucht wordt onttrokken, de productie van zuurstof en de opname van regenwater.

 

Op dinsdagmorgen 23 november was het zo ver. De medewerkers van groenbeheer waren al vroeg begonnen om de paal, waarop het bord gemonteerd moest worden, te plaatsen.

Om 9.00 uur arriveerde de wethouder  Leefomgeving, wonen, klimaat en energie mevr. Jacqueline van Dongen en de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid dhr. Ronald Visser.

 

Onder toeziend oog van de vrijwilligers van het Arboretum Munnike Park monteerde de wethouder vakkundig de Tree Tag.

montage tree tag.jpg

Na deze officiële handeling vertelde de wethouder dat zij onder de indruk was van het park dat het er zo geweldig bij ligt en complimenteerde zij de vrijwilligers met hun enthousiasme en inzet om dit park te onderhouden.

 

Dhr. Ronald Visser was niet voor niets mee gekomen. Ook hij merkte op dat het park er fantastisch bij ligt en gaf ook aan dat het kleurenspel van de bomen een lust voor het oog is.

Hij was niet met lege handen gekomen, want hij overhandigde de wethouder een cheque  van

€ 750,00.

 

Mevr. van Dongen dankte hem voor dit mooie cadeau en gaf de cheque meteen door aan Jan Beerentemfel, de voorzitter van de vereniging.

Zij gaf aan dat dit een mooie investering is om het park te voorzien van b.v. een nieuwe boom.

De voorzitter op zijn beurt was blij verrast en beloofde dat er naar een speciale boom zal worden gezocht die past in het park

Klik op foto voor vergroting

Bomen cheque.jpg

Klik op foto voor vergroting

Zoals gezegd worden er in Zwijndrecht 16 Tree tags geplaatst en voor wie dat leuk vindt kan tijdens een wandeling de bomen aanschouwen.

Zij staan op de volgende locaties.

locatie Tree Tags.jpg

De 4 seizoenen in het Arboretum Munnike Park

aboreteum 4 jaargetijden.jpg

Klik op foto voor vergroting

 

Deze foto werd ons aangereikt door Martijn van Dijk.

Hij heeft het park gefotografeerd in de lente, zomer, herfst en winter.

Op een mooie manier heeft hij de 4 seizoenen in één foto gevangen zodat er een fraai overzicht ontstaat.

 

Martin dank voor de foto.

 

Wilt u ook genieten van het mooie park kom dan eens langs en maak de wandeling door het Arboretum met behulp van onze folder: "Wandelen door het Arboretum Munnike Park". 

 

Gratis verkrijgbaar in het informatiecentrum op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

 

Of kom langs op dinsdag- of zaterdagmorgen als de vrijwilligers in het park aan het werk zijn.

 

Arboretum Munnike Park, het mooiste park in Zwijndrecht.

 

Langs de Munnikensteeg, verscholen achter een groene wal van bomen en struiken, vindt u een groene oase van rust. Een mooi wandelgebied waar veel mensen genieten van al het moois wat er te vinden is.

 

Na 30 jaar een volwassen park

 

Arboretum Munnike park, veel mensen vragen zich af wat is een Arboretum, dit woord is afgeleid van het latijnse woord ‘Arbor’ wat boom betekent. Een Arboretum is een bomenverzameling in een park. Ons park is aangelegd met het doel om de bezoekers te tonen hoe gevarieerd en samenhangend flora kan zijn. In het Munnike Park staan meer dan 200  verschillende soorten bomen.

De naam Munnike Park is afkomstig van de monniken die hier 600 jaar geleden in het klooster Eemstein leefden. Op een steenworp afstand van het park, recht tegenover de rotonde van de Lindeweg staat al meer dan 800 jaar de Tilia Auropaea ‘ Koningslinde ‘ ook wel gerechtslinde genoemd. Onder de Linde werd door de Germanen rechtgesproken en vergaderd.

In de afgelopen tijd is getracht de nieuwe rechtopgaande jonge stam, die naast de oude stam omhoog schiet, ruimte te geven zodat hij weer uit kan groeien tot een volwaardige boom.

 

Kom genieten in het Arboretum Munnike Park in Zwijndrecht.

foto Jan Schot
foto Jan Schot

press to zoom
Foto Jan Schot
Foto Jan Schot

press to zoom
foto Jan Schot
foto Jan Schot

press to zoom
foto Jan Schot
foto Jan Schot

press to zoom
1/11

Een foto galerij uit het park, klik op foto voor vergroting
 

bottom of page