top of page
Privacyverklaring  AVG
thumbnail_logo_vamp_originaal copy.jpg

Vereniging Arboretum Munnike Park

Develpad 169

3335 AR Zwijndrecht

 

Postadres: postbus 1068

3330 CB Zwijndrecht

 

www.arboretummunnikepark.wixsite.com

info@arboretummunnikepark.nl

2018 / 5

2022 / 3

PRIVACYVERKLARING

 

De Vereniging Arboretum Munnike Park kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van deze vereniging en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt bij het aangaan van het lidmaatschap.

De Vereniging Arboretum Munnike Park kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw geboortedatum

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw foto voor het smoelenboek

Foto afbeeldingen

 

De Vereniging Arboretum Munnike Park verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk  ( per e-mail of per post ) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Tevens gebruikt de Vereniging Arboretum Munnike Park uw foto in het smoelenboek ter informatie en oriëntatie t.b.v. de herkenbaarheid.

Uw adres wordt gebruikt voor het toesturen van de verjaardagskaart.

Uw e-mailadres zal worden gebruikt om u te informeren over verenigingszaken.

Foto afbeeldingen zijn foto`s die worden gemaakt tijdens activiteiten in en rond het park, tijdens een studiereis, tijdens een nieuwjaarsreceptie of tijdens een gezamenlijke bijeenkomst.

Daarnaast kunnen deze foto`s ook gebruikt worden op de website.

 

 

Vereniging Arboretum Munnike Park bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard zolang u lid bent van onze vereniging. zodra het lidmaatschap eindigt worden uw gegevens verwijderd.

 

De vereniging Arboretum Munnike Park verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar :  ledenadministratie@artboretummunnikepark.nl van de Vereniging Arboretum Munnike Park. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken worden gereageerd op uw verzoek.

 

De persoonsgegeven zijn opgeslagen op een externe harde schijf en zijn alleen toegankelijk voor de beheerder van de ledenadministratie of door de secretaris.

 

De Vereniging Arboretum Munnike Park neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan,

De website van de Vereniging Arboretum Munnike Park staat geheel los van de ledenadministratie.

 

 

 

 

Ondergetekende heeft kennis genomen van het privacybeleid van de Vereniging Arboretum Munnike Park en geeft toestemming om zijn gegevens te gebruiken voor de bovenstaande  zaken.

 

 

Akkoord     JA    ☐           NEE    aankruisen wat van toepassing is

 

 

 

Naam……………………………………………………

 

 

 

 

Handtekening…………………………………………...

bottom of page