Doel
Het Arboretum Munnike Park is een vereniging in Zwijndrecht die zich tot doel heeft gesteld:
  • Het onderhouden en verder ontwikkelen van het arboretum om de plaatselijke bevolking te tonen hoe gevarieerd en samenhangend flora  kan zijn;

  • het vermeerderen van kennis op dit terrein bij mensen die actief in de vereniging werkzaam zijn;

  • het uitwisselen van gegevens met andere arboreta.

witte anemoon.jpg